Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Logo Swan Fashion Store
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.swanstore.cz

Jméno: Kryštof Blažek

Bydlištěm: Sadová 327, 675 21 Okříšky

IČ: 08715220

E-mailová adresa: info@swanstore.cz

Telefonní číslo: +420 737 628 791

Uplatnění práva z vadného plnění

Vážení,

Dne ……………..jsem ve Vašem obchodě vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady: …………………………..……… . Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: …………………………………………..…. . Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  • Jméno a příjmení spotřebitele (kupující):
  • Adresa spotřebitele:
  • Číslo objednávky:
  • Email:
  • Telefon:
  • Datum objednání:
  • Datum obdržení:
  • Způsob platby:
  • Číslo účtu pro vrácení platby

V , Dne 


_________________________________

    Jméno a příjmení spotřebitele

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

ODBĚR NOVINEK

envelope-ocart linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram